LORAK

Egen bloggdesign.
Ett tips om du vill göra din egna design till bloggen.
Gör alltid back-up filer. Spara ner orginal koderna på datorn, ex i text doukment form.På så sätt kan du alltid gå tillbaka och kolla vad som blev fel om något i din kod inte fungerar.